Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Vi jobbar med marknadens främsta aktörer

För oss är det viktigt att vara i framkant i utvecklingen av marknaden. Att kontinuerligt utvärdera utvalda förvaltares prestationer och att vara aktiva i vår omvärldsanalys är av högsta prioritet.

 

Vår rådgivning kompletteras genom samarbeten med specialister inom andra områden till exempel skatt, juridik och revision.

 

Vi tror på nätverkandets fördelar!