Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Skidtest

Hur ska min placeringsportfölj se ut?

Självklart så finns det inget generellt svar på frågan. Det finns många frågor man bör försöka svara på för att kunna resonera sig fram till en lämplig portfölj.

 

- Vilken risk är jag beredd att utsätta mig för?

- Vilken avkastning önskar/förväntar jag mig?

- Hur lång är min placeringshorisont?

- Hur ska tillgängligheten av kapitalet vara under tiden?

- Hur ska jag strukturera mitt ägande?

Etc. etc.

 

Vi är ditt stöd och bollplank i dessa frågor.

 

 

Tillbaka