Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Skidtest

Vad menas med alternativa placeringar?

 

Placeringar som har mycket låg korrelation med aktie- eller räntemarknaden, vilket innebär att dessa placeringar kan ge god avkastning även om börsen går ned. Dessa placeringar tillför mervärde i din placeringsportfölj då risken kan sänkas samtidigt som avkastningen hålls kvar på en rimlig nivå.

 

Vanliga alternativa placeringar är fastigheter, energi, råvaror, private equity, livförsäkringar etc. Nya intressanta områden är även investeringar inom infrastruktur, jordbruksprodukter (ingår i råvaror) och shipping.

 

Det finns möjlighet att investera med fullt kapitalskydd.

 

Tillbaka