Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Banner 1

Vad menas med strukturerade produkter?

Strukturerade produkter är dynamiska verktyg för investerare som vill uppnå önskad exponering på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt.

 

Strukturerade produkter kan utformas för att ge en ekonomisk exponering mot en specifik tillgångsklass eller marknad och kan ge en bättre riskjusterad avkastning än en direktinvestering. Underliggande tillgångar i strukturerade investeringar kan vara aktier, fonder, aktieindex, valutakurser, hedgefonder, råvaror etc.

 

 

Tillbaka