Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Verksamhet

Vad menas med hedgefond?

Ordet "hedge" kommer från engelskan och betyder skydd. Benämningen härstammar från hedgefondförvaltarens ambition att reducera marknadsrisken ur sin portfölj. I en traditionell värdepappersportfölj styrs avkastningen nästan helt av den allmänna marknadsutvecklingen. I en hedgefond försöker förvaltaren begränsa marknadens påverkan på resultatet, så att portföljen kan skapa en positiv avkastning över tiden till en balanserad risknivå oavsett marknadsutvecklingen.

 

 

Tillbaka